Inbody 720 er et analyseverktøy som måler kroppssammensetningen.

Følgende parametere blir målt:

  • Skjelettmuskulatur
  • Fettfri kroppsvekt
  • Hvordan muskulaturen er fordelt
  • Balanse i muskulaturen
  • Visceralt fett (bukfett)
  • BMI (kroppsmasseindeks)
  • Hvilestoffskiftet
  • Idealvekt
  • Kroppens innhold av vann

InBody gir et nøyaktig bilde av den tilstand kroppen er i når testen
tas.  Den vil også gi et nøyaktig bilde av den endring som skjer ved
vekttap.

Gå inn på http://www.bodyanalyse.no for å lese mer om testen.

Har du tatt en InBodytest – kan du gå inn på www.kroppsanalyse.no og legge inn resultatene for å følge utvikling og fremgang med grafer og kurver.