Vi kan tilby individuell oppfølging hos vår kostholdsveilleder (Bachelor i ernæring)  Laila Tandberg.

De fleste livsstilssykdommer er knyttet til hvordan, når og hva vi spiser.

Hun kan hjelpe deg med følgende problemstillinger:

 • Overvekt
 • Undervekt
 • Spiseforstyrrelser
 • Allergi
 • Intoleranser
 • Stoffskiftesykdommer
 • Irritabel tarm / FODMAP
 • Mage -og tarmsykdommer
 • Idrettsernæring
 • Kosthold ved høyt kolesterol
 • Kosthold ved diabetes
 • Kosthold ved hjerte- og karsykdommer
 • Generell kostholdsveiledning og kartlegging

Priser:

 • 1. gangs konsultasjon med kartlegging og rådgivning (60 minutter)    650 kr    / med InBodytest  850 kr
 • Oppfølging (30 minutter)     350 kr

Ingen henvisning fra fastlege er nødvendig.

Ta kontakt med sentralbordet på tlf: 67113366 eller direkte med Laila Tandberg  tlf: 92085587  eller mail: laila.tandberg@bstua.nhn.no

Gå gjerne inn på hennes hjemmeside  www.sunnere-livsstil.no  eller facebookgruppe på https://www.facebook.com/groups/139750782707481/