Inngang til legekontorene
Korridor til legene. EKG og spirometrirom i bakgrunnen.
Betalingsautomat
Venteværelse
Venteværelse – husk å sprit hendene
Venteværelse og resepsjon
Velkommen til oss