Ved å trykke på selvbetjening på denne siden – blir du dirigert
videre til helsenorge.no.  Der må du logge inn med bankid på mobil

Vi bruker IKKE lenger besoklegen.no

Du vil på helsenorge.no få muligheten til å :

  • Bestille time hos din fastlege 
  • Bestille E-konsultasjon hos  din fastlege. (2-3 virkedager for behandling av forespørsel)
  • Gå inn på din bruker på helsenorge for å hente ut prøvesvar /brev fra legen
  • E-kommunikasjon med fastlegekontoret ( 2-3 virkedager for behandling av forespørsel)
  • Bestille E-resepter (2-3 virkedager for behandling av forespørsel)

Når du kommer inn på din side på helsenorge.no – trykker du på navnet
til din fastlege.    Da vil de ulike valgene /innstillingene komme opp.

Hvis du ønsker å bestille time /e-konsultasjon / e-kommunikasjon  for
en problemstilling som haster mer enn 2-3 virkedager – må du ringe oss
på tlf: 67113366

Vi tar ikke imot timebestilling med  symptomer på øvre luftveis
infeksjoner – det skal i størst mulig grad vurderes over e-konsultasjon
/video – eller henvises til legevakten /luftveislegevakt/korona test.

Vi oppfordrer våre pasienter til å benytte munnbind ved koronasymptomer under besøk /konsultasjon på vårt legekontor.    

Telefonnummer til korona telefonen i Bærum:  67 50 59 99   / korona
telefon i Asker: 66 71 59 99 / Korona telefon i Oslo  21 80 21 82

Telefonnummer Asker og Bærum legevakt:   116 117

Du kan ikke bestille time hvis du befinner deg i karantene.

Vær oppmerksom på at det vil tilkomme en egenadel for E-konsultasjon –
lik konsultasjonstakst – som kan betales via vipps.   Har du ikke vipps
– vil det bli sendt ut en giro med girogebyr.

Vi ber deg om IKKE å oppsøke
legesenteret UTEN AVTALE  (for blodprøver /drop in / bestilling av time
mm ).  Da vil du bli avvist.

 Ta kontakt pr telefon eller e-kommunikasjon. 

Nye pasienter ved senteret : Vær oppmerksom på at du IKKE kan
bestille time hos din nye fastlege før 1. i påfølgende måned etter
fastlegebyttet.  Dette fordi vi ikke har mottatt opplysninger
/personalia fra Helfo.

http://www.helfo.no/privatperson/Sider/fastlegebytte-gjor-du-enkelt-pa-nett.aspx