Hentet fra FHI: Oppfriskningsvaksiner for voksne. Lenke: https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/voksne-oppfriskningsvaksine/

Anbefaler påfyll av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet får barn tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio på 2. klassetrinn (ca. 7 år) og 10. klassetrinn (ca. 15 år). Vi anbefaler at alle voksne tar oppfriskningsdoser av vaksinen omtrent hvert tiende år. Anbefalingen gjelder for alle voksne, ikke bare de som har tenkt seg på utenlandsreise.

Ved å fylle på hvert tiende år sikrer man den enkeltes individuelle beskyttelse, samtidig som man opprettholder høy beskyttelse i befolkningen. Når de aller fleste i befolkningen er beskyttet mot en sykdom oppnår man såkalt flokkbeskyttelse, som igjen beskytter de som ikke er vaksinert. Ved lav vaksinasjonsdekning kan sykdommer som vi har kontroll over i Norge i dag (slik som polio og difteri) komme tilbake.

Alle vaksinene kan gis samlet i én sprøyte (kombinasjonsvaksine). Selve vaksinen koster ca. 300 kroner. I tillegg må man betale et gebyr for selve konsultasjonen (å få satt vaksinene). Sistnevnte varierer fra sted til sted.

Trenger jeg påfyll av vaksine mot meslinger?

De aller fleste voksne som er født og oppvokst i Norge er beskyttet mot meslinger – enten fordi de er vaksinerte eller fordi de har gjennomgått sykdommen. Meslingvaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet til ettåringer i 1969, og som en del av MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder til sjetteklassinger i 1983.

  • Født i 1970 eller senere:
    • De som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet skal ha fått tilbud om meslingvaksine. Det er ikke nødvendig med flere doser.
    • De som ikke vet om de har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet (og dermed har fått meslingvaksine/MMR-vaksine), eller ikke vet om de har gjennomgått de aktuelle sykdommene, anbefales én dose MMR-vaksine (de fleste oppnår da langvarig beskyttelse).   
  • Født fra og med 1960 til og med 1969: De aller fleste har hatt meslinger (og trenger derfor ikke vaksine), men etter at meslingvaksinen ble innført sank forekomsten av sykdommen. Dette gjør at noen mangler beskyttelse mot meslinger fordi de hverken har fått vaksine eller har gjennomgått sykdommen. Ved tvil anbefaler vi én dose MMR-vaksine.
  • Født før 1960: Sannsynligheten for å ha gjennomgått meslinger er så høy at MMR-vaksine ikke anses som nødvendig.

Det gir ikke økt risiko for bivirkninger å få MMR-vaksine selv om man skulle ha vært vaksinert tidligere eller ha gjennomgått én eller flere av sykdommene som vaksinen beskytter mot.

Trenger jeg påfyll av andre vaksiner jeg fikk i barnevaksinasjonsprogrammet?

Det er generelt ikke behov for oppfriskningsdoser av andre vaksiner man har fått tilbud om i barnevaksinasjonsprogrammet. I noen tilfeller anbefales personer å vaksinere seg på nytt på grunn av sykdom eller medisinsk behandling.

Hvor får jeg tatt oppfriskningsvaksiner?

Kontakt fastlegen din eller et vaksinasjonskontor for å bestille time til vaksinering.

Usikker på om du trenger nye doser?

Logg deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no for å sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og egne barn under 16 år.

Informasjonen baserer seg på vaksinasjoner som helsestasjon, fastlege eller vaksinasjonssenter har registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK

Vaksiner som er gitt utenfor vaksinasjonsprogrammene (Barnevaksinasjonsprogrammet, tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner og influensavaksinasjonsprogrammet) er meldepliktig dersom den som vaksineres samtykker til registreringen. Meldeplikten til SYSVAK inntraff først i 2011, og vaksiner som er gitt før det, er muligens ikke registrert i SYSVAK.