Forebygging og behandling av urinveisinfeksjon – Pasientinformasjon

Om sykdommen

Urinveisinfeksjon (UVI) eller blærekatarr skyldes at bakterier vandrer via urinrøret opp i urinblæren og eventuelt til nyrebekkenet, og fester seg til slimhinnene der. Det skilles mellom nedre urinveisinfeksjon som ofte er ukomplisert, og øvre urinveisinfeksjon (nyrebekken involvert) som anses som mer komplisert. Urinveisinfeksjoner er en ganske vanlig tilstand og kan oppstå i alle aldre. Kvinner er mer utsatt enn menn. Kvinnens urinrør er kortere enn mannens, og det er kortere avstand mellom endetarmsåpning og urinrørsåpning. Bakterier fra tarmen kommer derfor lettere opp i urinveiene hos kvinner. Symptomer Hyppig og sterk trang til vannlating, gjerne med smerter og svie, er de vanligste symptomene. Noen kan få smerter i nedre del av mage eller i rygg, eller få blod i urinen. Sjeldnere er feber og andre allmennsymptomer. Barn og eldre kan ha urinveisinfeksjon uten symptomer. Smerter i ryggen kan tyde på nyrebekkenbetennelse, som må behandles straks.

Forebyggende råd mot urinveisinfeksjon

 Drikk mye væske.

 Regelmessig og fullstendig tømming av blæren gjør at bakterier skylles ut.

 Ved toalettbesøk bør man tørke seg forfra og bakover for å unngå at bakterier fra endetarmsåpningen kommer i kontakt med urinrørsåpningen.

 Tømming av blæren innen 15 minutter etter samleie kan virke forebyggende.

 Ved stadig tilbakevendende urinveisinfeksjoner kan tranebær forsøkes som forebyggende behandling. Tranebærpreparater (kapsler og flytende) er reseptfrie. Gravide må alltid rådføre seg med lege før bruk av naturlegemidler.

 Kvinner i overgangsalderen kan plages av tørrhet i skjeden, noe som disponerer for infeksjoner. Bruk av østrogenpreparater lokalt i skjeden (vagitorier eller vaginalkrem) kan forebygge tørrhet og forhindre infeksjoner. Preparatene er reseptfrie.

Før behandling

For å undersøke om man har urinveisinfeksjon leveres en urinprøve på legekontoret. Ta helst prøven om morgenen, da er urinen mest konsentrert. Den første urinen som kommer kan være forurenset med bakterier fra urinrøret. Det er derfor viktig at en urinprøve tas av midtstrømsurin: begynn å late vannet uten å la de første dråpene gå i prøveglasset, og fyll så glasset halvveis. Sterilt urinprøveglass for engangsbruk fås kjøpt på apotek. Oppbevar prøven kaldt dersom det tar en stund før du får levert den til legen. Under behandling Ved plagsomme symptomer velges ofte behandling av urinveisinfeksjon med antibiotika. All antibiotika er reseptbelagt. Det varierer hvor lenge en antibiotikakur varer. Hvilket middel som skal brukes og hvor lenge kuren skal vare, avgjøres av legen. I de fleste tilfeller virker kuren raskt. Hvis den ikke har effekt etter noen dager, bør legen revurdere behandlingen og eventuelt bytte til en annen type antibiotikum. Legen kan også endre behandling etter at svaret på bakterieprøven er klart. Vanligvis undersøkes urinen igjen ca. en uke etter avsluttet kur, for å kontrollere at behandlingen har hatt effekt.

Riktig bruk av antibiotika

 Følg doseringsanvisningen gitt av legen. Den står på resepten og tablettpakningen.

 Drikk rikelig med vann ved tablettinntak.

 Hvis legemiddelet skal tas flere ganger daglig, bør dosene fordeles jevnt utover dagen. Det gir en jevn og effektiv konsentrasjon i blodet.

 Legg merke til om legemiddelet skal tas sammen med mat eller utenom måltider. Det har betydning for hvor godt medisinen tas opp fra tarmen.

 Ta hele kuren eller det antall dager som er avtalt med legen. Infeksjonen kan blusse opp igjen hvis du slutter for tidlig, så det er viktig å gjennomføre kuren selv om du føler deg frisk etter et par dager.

 Si fra om du bruker andre medisiner, slik at legen kan vurdere om det aktuelle antibiotikumet passer sammen med dine øvrige medisiner. Riktig bruk av antibiotika bidrar til å minske faren for at bakterier blir resistente.

Innholdet er delvis basert på informasjon fra helsenorge.no. Hentet fra EK-prosedyre ved Diakonhjemmet.

Informasjonen du finner på Bekkestualegene.no er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.