Viktig informasjon om årets Influensa vaksinering .

Vi kommer med informasjon fortløpende angående influensavaksinebooking.

Hvem bør vaksinere seg?

Alle bør vaksinere seg, men følgende er ekstra utsatte før alvorlig forløp:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1.
  trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  • andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper:

 •         Helsepersonell som har pasientkontakt
 •         Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar.
 •         Svinerøktere som har regelmessig kontakt med levende griser.