I allmennpraksis er ofte problemstillinger uavklarte
når pasienten kommer til oppsatt time.  I en travel allmennpraksis kan
mye skje underveis og vi må av den grunn prioritere akutt sykdom og
skade.

Alle pasienter ved legesenteret – må påberegne ventetid/forsinkelse –
grunnet legens plikt til å yte akutt hjelp i løpet av dagen.

Her på Bekkestualegene tilstreber vi å gi et fleksibelt og tilpasset
tilbud som omfatter at vi bruker kortere tid på enkle tilstander og
forespørsler for å kunne avsette mer tid til mer sammensatte
problemstillinger.

Det betyr at vi må sette en grense for hvor mange
problemstillinger du som pasient –  får tid til å ta opp på den enkelte
konsultasjon.  Du bør derfor tenke igjennom  – før konsultasjonen – hva
som er viktig for deg å få tatt opp med legen.  Blir det for mange
problemstillinger – må ny time avtales.

Vi har ulike typer konsultasjoner.  Øyeblikkelig hjelp timer som kan
tilbys daglig – ved å kontakte legesenteret pr tlf. mellom kl 08.00 –
08.30.  Disse timene har kun tid til aktuell akutt problemstilling og
tar ca. 5 – 10 minutter.  Vanlige konsultasjonstimer har en varighet på
mellom 10 – 20 minutter.  Her må antall problemstillinger reduseres.  Vi
kan også tilby resept timer.  Dette er konsultasjoner som kun omfatter 1
forespørsel feks.  resept, henvisning (rutinekontroll spesialist) og
rekvisisjoner.  Konsultasjonsvarighet er her 5 – 10 minutter.