Konsultasjonstype Pris
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege/spesialist kr. 212,- + kr. 10,- ved ekstra tidsbruk
Konsultasjon hos lege under spesialisering i allmennmedisin/lege kr. 160,- + kr. 10,- ved ekstra tidsbruk.
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning kr. 65,-

Tillegg for taking og innsending av blodprøver

Tillegg for taking og innsending av andre prøver

kr. 55,-

kr. 55,-


Andre tjenester
 
 • Førerkortattest   fra 500 til 700 kr  (avhengig av tidsbruk)
 • Søknad TT-kort / P- tillatelse  250 kr
 • Søknad tildelingskontoret  fra kr 300.-
 • Fraværsattest skole (i tillegg til konsultasjonstakst) fra kr 150.
 • Korte attester (utvidet eksamenstid, allergi, reiseavbestilling)  fra kr 250.-
 • For utvidede attester gjelder egne priser (opptak skoler/studier, dykkerattester, adopsjon og fosterforeldre)
 • Ekspedisjonsgebyr for tilsendt prøvesvar, henvisning, epost mm   59 kr
 • Setting av vaksiner ( uten samtidig time)  kr. 200,-  (gjelder både voksne og  barn).
 
KONSULTASJONSHONORAR KOMMER I TILLEGG HVIS DU TAR OPP MEDISINSKE SPØRSMÅL UTENOM ATTESTEN.  

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Sårskift, injeksjoner, materiell til undersøkelser etter utstyrsbruk
 • Priser i henhold til normaltariffen

Sesongvaksinering:

 • Influensavaksine  300 kr

Avbestilling / ikke  møtt til time:

 • For bestilt time som ikke benyttes – dvs at pasient uteblir eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid – blir det avkrevet konsultasjonshonorar pålydende 259.- (spes alm med ) og 190 kr (allmennlege)
 • Dette gjelder også for barn og gravide.
 
 

Barn under 16 år er gratis.

Svangerskapskontroller er gratis.

Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Du vil ved enkelte anledninger måtte betale til tross for frikort. Husk å se etter på betalingsautomaten før du går eller spør legen før du forlater konsultasjonen.