En sykmelding er aktuell når det er medisinske grunner som hindrer deg i å være på jobb. Den som sykemelder deg skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at du må være borte fra arbeidet, både første gang du blir sykmeldt og senere. Du må alltid møte opp på legesenteret for en vurdering av sykemelding.

Tannleger, manuellterapeuter og kiropraktorer har rett til å skrive sykmeldinger ved enkelte diagnoser.

Sykemelding er kun indisert dersom absolutt nødvendig. Før det er aktuelt med sykemelding må du alltid høre med din arbeidsgiver og det kan tilrettelegges på arbeidsplassen. Dersom dette ikke er mulig skal det forsøkes gradert sykemelding. Gangen deretter er 100% sykemelding i en kort periode.

Sykemelding skal unngås til den grad det er mulig. Dette som følge av at sykemelding kan føre til redusert evne til å komme tilbake til arbeid og deretter skade ditt yrkesliv i det lange løp.