Gebyrfritt alternativ:

Ved oppmøte vil gebyrfrie alternativet være å betale i maskinen. Betaler du ikke på veien ut vil det påløpe et faktura med gebyr.

Utføres det e-konsultasjon (Telefon, melding) vil det etter konsultasjonen bli utsendt en mobilbetalingslenke. Denne er gebyrfri. Manglende betaling her vil utløse en faktura med gebyr.

Betalingsterminal:

Vi har betalingsterminal fra Credicare/Convene.  All betaling skjer til automat ved utgangen. Det er fremdeles mulig å betale kontant hos legen – men mest ønskelig at konsultasjonen betales med kort eller giro.

Det er også mulig å betale med VIPPS. Hør i resepsjonen til hvilket nummer du skal sende.

Hvis du skal ta blodprøver før konsultasjonen – er det ønskelig om du henvender deg i resepsjonen.

Elektroniske resepter (E-resept):

E-resept ble innført i Akershus 13.11.12.  Fra denne dato blir alle resepter sendt elektronisk til en sentral database (reseptformidleren).  Pasienten henter derved sine resepter på hvilket som helst apotek ved å oppgi fødselsnummer.  Husk legitimasjon.

Hjemme kan du selv holde oversikt over hvilke resepter du har tilgjengelig i reseptformidleren.  Siden finner du på www.mineresepter.no

Vi gjør oppmerksom på at det fremdeles er behandlingstid på resepter
ved vårt legesenter.  Vær ute i god tid med din bestilling.  Du må også
ta høyde for at du vil bli bedt om å møte til time for å få fornyet dine
resepter.

Rekvisisjon til fysikalsk behandling

Har du behov for fysikalsk behandling – trenger du fra 01.01.18 – ikke lenger henvisning fra fastlegen

Førerkortattest > 80 år

Nye regler f.o.m 01.10.2016

Personer >80 år – må nå medbringe en helseattest for å få sitt førerkort fornyet hos biltilsynet

Dette innebærer at legen må utstede en helseattest  utifra helsetilstand og alder.

Du må bestille time i god tid før førerkortet ditt utløper og timen
du bestiller må utelukkende kun dreie seg om denne helseattesten.
Du vil bli bedt om å medbringe en synstest fra optiker før timen.

I enkelte tilfeller ønsker legen at det skal foretas en praktisk kjøretest på en kjøreskole i nærheten – for å vurdere kjøreevnen.