Vi kan tilby individuell røykeavvenning hos Laila Tandberg.

Hun har lang erfaring i røykeavvenning både individuelt og i gruppe.

Priser:

  • 1. gangs konsultasjon   (1 time)    650 kr
  • Oppfølgingstime  (30 minutter)  350 kr

Ta kontakt med sentralbordet på tlf: 67113366 eller direkte med Laila Tandberg på tlf: 92085587  eller mail:  laila.tandberg@bstua.nhn.no